Ako to funguje?

Domény s koncovkou .sk

Na to, aby ste sa mohli stať právoplatným držiteľom domény s koncovkou .sk, ktorú kúpite na stránke Skvelá doména, je potrebná kooperácia s národným registrátorom .sk domén SK-NIC, a. s. (ďalej len „národný registrátor“).

Z Vašej strany je potrebné elektronicky vyplniť rámcovú zmluvu s národným registrátorom (tlačivo F1)S týmto úkonom nie sú spojené žiadne poplatky. Rámcovú zmluvu s národným registrátorom je potrebné – po elektronickom vyplnení a odoslaní – aj vytlačiť a následne odoslať formou papierovej pošty na adresu SK-NIC, a. s., P.O.BOX 49, 840 00 Bratislava 4 (pokiaľ možno doporučenou zásielkou).

Na základe uzavretia rámcovej zmluvy s národným registrátorom Vám bude pridelený identifikátor SK-NIC handle, ktorý je obvykle v tvare MENO-0123. Bez SK-NIC handle sa nestanete výhradným držiteľom domény ani v tom prípade, ak si ju priamo zaregistrujete u komerčného registrátora, akým je napr. Websupport či Webhouse (a mnohí ďalší). Stávate sa len jej užívateľom bez oprávnenia  nakladať s doménou podľa ľubovôle.

S vyplnením tlačiva F1 na stránke národného registrátora Vám veľmi rada a ochotne pomôžem.

Druhým krokom k úspešnému odkúpeniu .sk domény z ponuky domén na stránke Skvelá doména je uzavretie zmluvy o zmene držiteľa medzi Vami a mnou. Toto tlačivo sa označuje ako F6. Je to taktiež jednou z podmienok národného registrátora domén.

V tomto kroku ja vyplním tlačivo F6 na základe Vami zaslaných údajov, ktorých súčasťou musí byť aj Váš identifikátor SK-NIC handle (ten Vám bude pridelený na základe uzavretia rámcovej zmluvy s národným registrátorom). Národný registrátor domén vyžaduje, aby bol podpis pôvodného držiteľa domény na tlačive F6 úradne overený – teda podpis môj. Podpis nového držiteľa nie je potrebné úradne overovať.

Tlačivo F6 sa posiela na adresu národného registrátora dvojmo. Jedenkrát podpísané mnou (s notársky overeným podpisom) a druhý krát podpísané Vami (bez nutnosti notárskeho overenia podpisu). Toto tlačivo odoslané Vami a mnou národnému registrátorovi je totožné, s rovnakými údajmi, len s rozdielnymi podpismi na rozdielnych častiach zmluvy.

V cene domény, ktorú kúpite na stránke Skvelá doména, je samozrejme aj poradenstvo a plná podpora pri prepise domény.

Domény, ktoré nemajú koncovku .sk

Prepis domén, ktoré majú inú koncovku (nie .sk), prebieha výlučne elektronicky. V prípade Vášho záujmu o niektorú „non-sk“ doménu z ponuky na stránke Skvelá doména nebude potrebná žiadna rámcová zmluva s národným registrátorom, pretože tieto domény nespadajú pod kompetencie národného registrátora.

Po úhrade ceny domény prebehne komunikácia medzi mnou a komerčným registrátorom Websupport, s.r.o. (miesto, kde registrujem všetky domény v ponuke na stránke Skvelá doména). Následne Vám bude vytvorené konto u komerčného registrátora, kde môžete so zakúpenou doménou podľa vlastnej vôle nakladať.

Samozrejme, ak budete pred úhradou ceny domény, ktorá nemá koncovku .sk, požadovať uzatvorenie kúpnej zmluvy, zostaví sa štandardná kúpna zmluva, no z mojej strany to nie je nutné.

Pri odkúpení .sk domény alebo domény, ktorá nemá koncovku .sk, Vám bude vopred vystavená zálohová faktúra. Po jej úhrade dôjde k vyššie uvedenému procesu a následne Vám bude vystavená riadna, vyúčtovacia faktúra.

Nákup na splátky nie je možný.

Vyberte si adresu, na ktorej sa Vaša webstránka bude cítiť skvelo!

Mám záujem o info! (odkaz na kontaktný formulár)